Go Dili Operatörleri

Go Dili Operatörleri

Operatörler, operand ( işlenen ) ları ifadelere çevirir.Go dili operatörler açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

Go Dili Değişken ve Sabitleri

Go Dili Değişken ve Sabitleri

Go programlama dilinde değişken; sayı , text dizisi gibi bilgileri depolayan konteynerlardır. Değişkenin değeri programın çalışması sırasında değişebilir. Şimdi Go dilinde birkaç değişken tanımlayalım.

Go Programlama Dili

Go Programlama Dili

Golang olarak da anılan Go programlama dili, Google’daki bir ekip tarafından geliştirilen ve açık kaynak toplulukları tarafından katkı sağlanan genel  kullanım amaçlı bir programlama dilidir.…