Operatörler, operand ( işlenen ) ları ifadelere çevirir.Go dili operatörler açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

Aritmetik Operatörler

Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler

Bit Seviye Operatörler

package main

import "fmt"

func main() {
	var sayı1, sayı2 int = 88, 55
	var m, n int = 110, 25
	var k, l float32 = 8.5, 3.8
	var ad, soyad string = "Nil", "Bengi"
	var toplam1, fark1, çarpım1, bölüm1, kalan int
	var toplam2, fark2, çarpım2, bölüm2 float32
	var adsoyad string
	var büyük, küçük, eşit, eşitdeğil bool
	var x, y, z1, z2, z3, z4, z5, z6 byte

	/*Aritmetik Operatörler*/

	toplam1 = m + n
	toplam2 = k + l
	fark1 = m - n
	fark2 = k - l
	çarpım1 = m * n
	çarpım2 = k * l
	bölüm1 = m / n
	bölüm2 = k / l
	kalan = m % n
	adsoyad = "Adınız : " + ad + " " + soyad

	/*Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler*/

	if sayı1 == sayı2 {
		eşit = true
	}
	if sayı1 != sayı2 {
		eşitdeğil = true
	}
	if sayı1 > sayı2 {
		büyük = true
	}
	if sayı1 < sayı2 {
		küçük = true
	}

	/*Bit Seviyesi Operatörler*/

	x = 0x03
	y = 0xFF
	z1 = x & y   /*Bit Seviyesi AND*/
	z2 = x | y   /*Bit Seviyesi OR*/
	z3 = x ^ y   /*Bit Seviyesi XOR*/
	z4 = x &^ y  /*Bit Seviyesi AND NOT*/
	z5 = x << 4  /*x << n; n defa bitleri sola kaydırır*/
	z6 = z5 >> 4 /*x >> n; n defa bitleri sağa kaydırır*/

	fmt.Println("Bit Seviyesi Operatörler")
	fmt.Println(z1)
	fmt.Println(z2)
	fmt.Println(z3)
	fmt.Println(z4)
	fmt.Println(z5)
	fmt.Println(z6)
	fmt.Println("Aritmetik Operatörler")
	fmt.Println("Toplam1 :", toplam1, "Toplam2 :", toplam2)
	fmt.Println("Fark1 :", fark1, "Fark2 :", fark2)
	fmt.Println("Çarpım1 :", çarpım1, "Çarpım2 :", çarpım2)
	fmt.Println("Bölüm1 :", bölüm1, "Bölüm2 :", bölüm2)
	fmt.Println("Kalan :", kalan)
	fmt.Println(adsoyad)
	fmt.Println("Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler")
	fmt.Println(sayı1, " = ", sayı2, eşit)
	fmt.Println(sayı1, " != ", sayı2, eşitdeğil)
	fmt.Println(sayı1, " > ", sayı2, büyük)
	fmt.Println(sayı1, " < ", sayı2, küçük)
}

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir