Go programlama dilinde değişken; sayı , text dizisi gibi bilgileri depolayan konteynerlardır. Değişkenin değeri programın çalışması sırasında değişebilir. Şimdi Go dilinde birkaç değişken tanımlayalım.

Değişkenler

package main
 
import "fmt"

/*Global Değişken Tanımlama*/

var tamsayideg int
var textdizisideg string
 
func main() {   
  tamsayideg = 77
  textdizisideg = "Türkiye" 
  fmt.Println(tamsayideg)
  fmt.Println(textdizisideg)
}

Go dilinde bir değişken var özel kelimesi ile belirtilir. Yukarıdaki örnekte değişken isimleri tamsayideg, textdizideg olarak seçilmiş ve tipleri int ve string olarak belirtilmiştir.

Değişkenin değeri = işaretinin sağındaki değere eşittir.

Go dili değişkenlere isim verme kuralları:

 • Değişken ismi bir harf ile başlar ve istediğin uzunlukta harf ve rakam ile devam edebilir.
 • Değişken ismi bir sayı ile başlayamaz.
 • Değişken ismi boşluk ( space ) içermez.
 • Değişken isimleri büyük küçük harfe duyarlıdır. Örneğin ark, Ark ve ARK 3 farklı değişkendir.

Go dili değişken tipleri :

 • bool (true,false)
 • string (“……..”)
 • byte ( 0…255 )
 • int ( 0…429496729 ) uint ( 0…429496729 )
 • int8 ( -128…127 ) uint8 ( 0…255 )
 • int16 ( -32768…32767 ) uint16 ( 0…65535 )
 • int32 ( -2147483648…2147483647 ) uint32 ( 0…4294967295 )
 • float32 (32 bit kayan noktalı sayı)

Sabitler

Go dilinin sabitler içinde desteği vardır. Sabitler aslında program içinde değeri değişmeyen değişkenlerdir.Değişken oluşturma yöntemi ile aynıdır. Sadece var özel kelimesi yerine const özel kelimesi kullanılır.Şimdi Go dilinde birkaç sabit tanımlayalım.

package main

import "fmt"

/*Global Sabit Tanımlama*/

const (
    a=5
    b=7
    c=9
    isim string = "Nil Bengi"
    yaş= 12
  )

func main() {
  fmt.Println(isim)
  fmt.Println(yaş)
  fmt.Println(a,b,c)
}

Evet, şimdi MerhabaDünya programı sonrası 2. Go programımızı yazalım. Bunun için daha önce C:\go-work\src klasörü oluşturmuştuk. Bu klasör altına yeni bir klasör oluşturalım ve adını DegiskenSabit koyalım. Şimdi Liteide programını çalıştıralım. Ana ekranda File menüsünden New tıklıyoruz. Açılan pop-up pencerede GOPATH’i görebilirsiniz. Template kısmında Go Source File seç ve Name kısmına yazacağın Go programının adını yaz. Ben DegiskenSabit ismini kullanacağım. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz.Location kısmında Browse diyerek bu proje için oluşturduğumuz C:\go-work\src\DegiskenSabit klasörünü seçmeniz gerekir. Onayladıktan sonra size pop-up pencerede yazdığınız program ismi ile bir go dosyası oluşturacağını ve bu dosyayı açaçağını söylüyor bizim Liteide. Yes diyerek açaçağınız bölüme programınızı yazabilirsiniz.Aşağıda yazacağımız program:

package main

import "fmt"

/*Global Değişken Tanımlama*/

var isim string
var yaş int8
var evli bool
var kilo float32
var memleket string
var yarıçap float32
var Çevre float32

/*Global Sabit Tanımlama*/

const pi = 3.14

func main() {
	isim = "Nil Bengi"
	yaş = 12
	evli = false
	memleket = "Antalya"
	yarıçap = 7.5
	Çevre = 2 * pi * yarıçap
	fmt.Println("Adınız : ", isim)
	fmt.Println("Yaşınız : ", yaş)
	fmt.Println("Evli misiniz? : ", evli)
	fmt.Println("Doğum Yeriniz : ", memleket)
	fmt.Println("Pi Sayısı : ", pi)
	fmt.Println("Yarıçap : ", yarıçap)
	fmt.Println("Çevre : ", Çevre)
}

Yukarıdaki programı kopyalayıp Liteide DegiskenSabit.go programına yapıştırabilirsiniz. Ama bir dili öğrenmek istiyorsanız size tavsiyem tek tek satırları yazmanız. Bu sayede programlama dillerini daha hızlı öğrenebilirsiniz.

Yukarıda Liteide programında yazdığımız DegiskenSabit.go programını görüyorsunuz. BR ikonuna tıkladığımız zaman Liteide programımızı Build & Run yapıyor. Yani programımızı compile ederek çalıştırılabilir DegiskenSabit.exe dosyasını C:\go-work\src\DegiskenSabit klasörü altına oluşturur. Sağ yan tarafta çalıştırılan DegiskenSabit.exe dosyasının çıktısını görebilirsiniz. Success: process exited with code 0. Görüşmek üzere. Sorularınızı Disqus yorum kısmından sorabilirsiniz.

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir