Merhaba Dünya programımızdan sonra bilgisayar ile konuşmaya başlayabiliriz. İlk olarak bilgisayara klavyeden karakter girişini çözelim. Klavyedeki her tuş bir karakterdir ve her tuşun bir ASCII kodu vardır. Siz klavyeden sayı bile girseniz bilgisayar onu karakter olarak okuyacaktır.

Python 3’de kullanıcı girişi okumak için input() komutunu kullanabilirsin. Yazılan girişi bir değişkende tutabilir ve istediğin zaman kullanabilirsin.
Burada unutmaman gereken şey kullanıcı girişini bir değişkene atadığında, atanan değer bir karakter dizisi olacaktır. Sen klavyeden sayı girsen bile.

Şimdi shell ( >>> ) kısmında isim adında bir değişken seçtik. isim değişkeninde klavyeden girilen bir ismi tutacağız. Bunun için input() komutunu kullanacağız. input kelimesinin Türkçedeki karşılığı girdi kelimesidir. isim=input(” Lütfen adınızı giriniz : “) komutunuza karşılık bilgisayar size alt satırda Lütfen adınızı giriniz : yazısını yazacak ve sizden bir girdi bekleyecek. Adınızı yazıp enter tuşuna bastığınızda adınız isim değişkeninde tutulacaktır.
print() komutunu bir önceki makalede öğrenmiştik. Burada biraz farklı olarak bir değişkenin tuttuğu değeri yazdırmak için kullanılmış. print(” Senin ismin : “, isim) komutu ile isim değişkeninin tuttuğu değeri bilgisayar hatırlayarak çıktı olarak ekrana yazdıracaktır.

Aşağıdaki örnekte değişken olarak simdiki_yas ve yeni_yas olmak üzere iki değişken iki farklı değeri hafızasında tutmaktadır. simdik_yas klavyeden kullanıcının girdiği yaşı tutmakta iken yeni_yas bilgisayarın hesapladığı bir değeri ( 10 yıl sonraki yası ) hafızasında tutmaktadır. Yukarıda belirtiğim üzere klavyeden girilen girdi karakter dizisi şeklinde simdiki_yas değişkenine atanmıştır. Matematiksel hesap yapmak için simdiki_yas sayısal bir değişkene çevrilmiştir. Bunun için int() komutu kullanılır. Bu komut karakter dizisini tam sayıya çevirir.

Bu makalede klavyeden girdi girmeyi ve bunu ekrana yazdırmayı, minik de olsa bilgisayara bir işlem yaptırmayı gördük. Sonraki makalede görüşmek üzere…

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir